Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

sincere8168@gmail.com

(+84) 399 34 34 13

Tin tức

Thứ Sáu, 22 Th Chín, 2023

VIETNAM PLAS 2023

Đọc thêm

Thứ Hai, 07 Th Mười một, 2022

VIETNAM PLAS 2022

Đọc thêm

Thứ Năm, 01 Th Một, 1970

HỘI NGHỊ OPEN HOUSE TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MÁY LÀM TÚI MỚI (10.05.2022)

Đọc thêm

Thứ Tư, 30 Th Ba, 2022

Ngành nhựa vẫn duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch

Đọc thêm

Thứ Năm, 23 Th Chín, 2021

HỘI NGHỊ OPEN HOUSE TRỰC TUYẾN DÒNG MÁY ĐÓNG GÓI & MÁY LÀM TÚI (24.09.2021)

Đọc thêm

Thứ Ba, 29 Th Sáu, 2021

HỘI NGHỊ OPEN HOUSE TRỰC TUYẾN (09.07.2021)

Đọc thêm

Thứ Sáu, 28 Th Năm, 2021

Dầu thô chuyển đổi thành nhựa như thế nào?

Đọc thêm

Thứ Năm, 27 Th Năm, 2021

HỘI NGHỊ OPEN HOUSE TRỰC TUYẾN (28.05.2021)

Đọc thêm

Thứ Năm, 27 Th Năm, 2021

Giáo sư Keith Stevenson: Loại bỏ nhựa có nghĩa là trở lại thời đồ đá

Đọc thêm

Thứ Tư, 26 Th Năm, 2021

Trung Quốc cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần trên các chuyến bay

Đọc thêm